TẬP ĐOÀN INVET KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

Đăng ngày:

⭐️⭐️ Chiến tranh đã qua đi, đất nước đã hoà bình, nhưng đau thương mất mát mà chiến tranh để lại không gì bù đắp được. Những đau thương, mất mát đó để cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn về những giá trị của hòa bình.
???????????????? Cán bộ công nhân viên Tập đoàn Invet bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn sâu sắc đến những người có công với Cách mạng đã cống hiến vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, mang lại nền hòa bình cho đất nước.