TẬP ĐOÀN INVET CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM QUẢN LÝ CẤP CAO

Đăng ngày:
⭐ Thực hiện đề án tái cấu trúc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Invet vừa tổ chức buổi lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao của Tập đoàn.
⭐ Ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị – kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn công bố quyết định bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc gồm các ông/bà: Bà Đỗ Mai Anh, ông Nguyễn Duy Khang và ông Trần Hồng Quynh. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Năm cũng công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Cán bộ quản lý cấp phòng cho các cá nhân liên quan.
⭐ Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Năm mong muốn các cán bộ quản lý cấp cao được bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm để xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, đưa Invet ngày 1 phát triển.
 
⭐ Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Duy Khang, tân Phó Tổng Giám đốc thay mặt cho các cán bộ quản lý cấp cao được bổ nhiệm cam kết sẽ không ngừng học hỏi, nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, tận tâm, tận lực trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.