TẬP ĐOÀN INVET THAM GIA TÌM “GIẢI PHÁP SINH KẾ VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO THIÊN TAI CỘNG ĐỒNG”

Đăng ngày:
TẬP ĐOÀN INVET THAM GIA TÌM “GIẢI PHÁP SINH KẾ VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO THIÊN TAI CỘNG ĐỒNG”
giai-phap-sinh-ke-thich-ung-va-giam-thieu-rui-ro-thien-tai-cong-dong-3
Ngày 26/08/2023, ông Nguyễn Văn Năm, Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Invet đã tham dự buổi Tọa đàm “Giải pháp sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai cộng đồng” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức.
giai-phap-sinh-ke-thich-ung-va-giam-thieu-rui-ro-thien-tai-cong-dong-2
Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Invet đã cùng hơn 300 đại biểu thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của khô hạn gay gắt, kéo dài trên diện rộng nhiều năm liền, dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất;… gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Invet cũng đã đưa ra giải pháp phát triển ngành nông nghiệp, chung tay giúp đỡ người nông dân tạo sinh kế bền vững./.
xr:d:DAFsnzy3a_c:6,j:1351480797491744553,t:23082607